Existuje Vincentínska duchovnosť?

Otázka, ktorú si kladieme, je či existuje Vincentínska duchovnosť v rámci jednej kresťanskej spirituality. Odpoveď znie áno.
Sv. Vincent neučil pôvodné techniky modlitby, pretože chcel, aby modlitba bola modlitbou Cirkvi, ktorá vyúsťuje v živote. Nemal žiadne zvláštne pobožnosti. Jeho oddanosť k Márii bola veľmi jednoduchá na rozdiel od jeho niektorých súčasníkov (Bérulle, Olier, Eudes). Nevytvoril pôvodnú duchovnú doktrínu a dokonca možno povedať aj to, že z hľadiska doktrinálnej náuky nemal vlastný teologický zámer.

Napriek tomu musíme zopakovať, že Vincentínska spiritualita existuje. Sv. Vincent žil svoj život s Kristom v Duchu Svätom osobitným spôsobom. Nedával dôraz tak zjaveniam, ako božským stopám v histórii. Postupoval krok za krokom, snažiť sa nájsť Boha v chudobných a nájsť chudobných v Bohu. Vyzdvihol do popredia praktickú lásku - caritas, prevzatie problémov chudobných. Jeho spiritualita nebola berulliánskou, spiritualitou činnosti, spiritualitou pokory. Vincentínsku spiritualitu môžeme definovať ako spiritualitu lásky: "Nestačí mi milovať Boha, ak Ho nemiluje aj môj blížny".


webmail