Chudobní

Chudobný pochádza z latinského pau ‘málo’ a per ‘produkovať’. Čiže je to ten, ktorý málo produkuje. Ale existujú aj ďalšie významy v slovníku chudoby.
1) Slová, ktoré definujú nedostatok peňazí: chudobný = ten, ktorý trpí nedostatkom, ten, ktorému chýba niečo podstatné; žobrák = odvodené od menda – chyba/vada: ten, ktorý má telesný defekt; úbožiak = ten, ktorý vzbudzuje súcit
2) Slová, ktoré ukazujú nedostatok jedla: vyhladovaný;
3) Slová, ktoré opisujú toho, ktorému chýba odev: nahý, otrhanec.
4) Slová, ktoré sa odvolávajú na nedostatok telesného zdravia: chorý (infermo) = non firmus, nie mocný (non fermo), čiže nemocný; slabý; starý; slepý; claudicante, chromý; mrzák (so zdeformovanými kĺbami alebo podobne); malomocný; zranený.
5) Slová, ktoré opisujú nedostatok rozumu: hlupák/idiot = z idios: neschopný komunikovať, imbecil (sine baculo? = čiže nestabilný); jednoduchý, pokiaľ nie je schopný.
6) Slová, ktoré poukazujú na nepriaznivú rodinnú situáciu: sirota; zverenec; vdova.
7) Slová, ktoré vyjadrujú biedne považovanie: kretén (= chrétien: krestaň, myslený ako úbohý Kristus); smutný, kaukliar (Ján Salisburský: prostitutky a kaukliarske netvory s ľudským telom).
8) Slová použitelné pre toho, kto je bez slobody: väzeň; vyhnanec; sluha; otrok.
Za čias sv. Vincenta v porovnaní s asi 5/10% bohatých (urodzení, ďalší klérus a buržoázia) a s malým počtom ľudí, ktorí dokázali žiť v normálnych podmienkach (nižšie klasy, roľníci, farmári) tu bola masa ľudí vo večnom boji s hladom. Termín pre porovnávanie na posudok chudoby bol hlad. Môžme teda rozdeliť tri kategórie chudobných:...
doc

Chudobní

P. Luigi Mezzadri, CM

webmail