Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii

(Možno ju konať v každom čase)

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Maka naša, dôverujeme v tvoje mocné orodovanie, ako aj v tvoju pomoc, ktorú si toľkokrát preukázala prostredníctvom svojej Medaily. Pokorne ťa prosíme, oroduj za nás u svojho Syna, aby nám udelil milosť, o ktorú touto novénou prosíme...

Panna Mária Zázračnej Medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné i hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť…

Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu Božskému Synovi. Ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju.

Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen.

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudená k tebe Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja, úbohá hriešnica. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame...
… aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú

Zdravas Mária, milosti plná... (3 krát)

webmail