Modlitba po vešperách

Modlíme sa za nové misionárske povolania:

V.Nádej Izraela,
R. záchranca jeho v čase úzkosti. Milostivo zhliadni z neba
a navštív túto vinicu. Zvlažuj jej brázdy a požehnávaj
jej rastliny. Ochraňuj ju, veď ju vysadila tvoja pravica.
Žatva je síce veľká, ale robotníkov je málo. Prosíme ťa teda,
Pána žatvy, pošli robotníkov do svojej žatvy,
rozmnožuj plesanie, zväčšuj radosť, aby sa znova
vybudoval Jeruzalem. Tento dom je tvoj, Pane Bože,
tento dom je tvoj. Nech v ňom niet, prosíme, ani jedného kameňa,
ktorý by nebola položila tvoja presvätá ruka.
A tých, ktorých si povolal, zachovaj vo svojom mene
a posväť ich pravdou.
Amen. 

webmail