Litánie Vincentskej rodiny

S hlbokou pokorou prosme Boha, ktorý sa stará o všetkých ľudí:

Pane, zmiluj sa nad nami!
Kriste, zmiluj sa nad nami!
Pane, zmiluj sa nad nami!

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätá Panna Mária Zázračnej medaily,
Svätý Jozef,
Svätý Vincent de Paul,
Svätá Lujza de Marillac,
Svätá Alžbeta Anna Seton,
Blahoslavená Mária Anna Vaillot,
Blahoslavená Otília Baumfarten,
Svätý František Régis Clet,
Svätý Ján Gabriel Peroboyre,
Svätá Jana Antide Thouret,
Blahoslavená Mária Magdaléna Fontaine,
Blahoslavená Mária Františka Lanel,
Blahoslavená Terézia Magdaléna Fantou,
Blahoslavená Jana Gérard,
Svätý Justín de Jacobis,
Blahoslavený Ghébré Michal,
Blahoslavený Luis Jozef François,
Blahoslavený Ján Henrich Gruyer,
Blahoslavený Peter René Rogue,
Svätá Katarína Labouré,
Blahoslavený Frederik Ozanam,
Blahoslavený Ceferino Jimenez Malla,
Blahoslavený Marek Anton Durando,
Blahoslavená Rozália Rendu,
Všetci svätí bratia a sestry Vincentskej rodiny, orodujte za nás.

Pane všetkého milosrdenstva, Pane zachráň svoj ľud.
Od všetkého zla,
Od každého hriechu,
Od večnej smrti,
Pre tvoje vtelenie a tvoje narodenie,
Pre tvoju smrť a tvoje zmŕtvychvstanie,
Pre zoslanie daru Ducha Svútého, Pane zachráň svoj ľud.

Zmiluj sa nad nami hriešnymi, Pane vypočuj našu modlitbu.
Ohlás svoje Evanjelium chudobným,
Formuj tvojich kňazov v službe viery,
Urob nás hodnými slúžiť chudobným,
Naplň nás láskou a nádejou,
Pre Ježiša Krista, tvojho živého Syna, vypočuj našu modlitbu.
Kriste uslyš nás! – Kriste vysliš nás!
Pane Ježišu, vypočuj naše modlitby! – Pane Ježišu vypočuj naše modlitby!

webmail