Veľkonočné tajomstvo
Kristovej smrti a zmŕtvychvstania

Dobre vykonané prijímanie je počiatkom vzkriesenia
Vo svätom prijímaní dostávame zárodok vzkriesenia. Hriechom Adama totiž prišla na svet smrť, a to nie len pre jeho telo, ale aj pre jeho dušu. Kristus nás však oslobodil od týchto dvoch smrtí. Nie tak, že by sme mohli zabrániť telesnej smrti, to nedokážeme. Ale svojou milosťou nás zachránil od večnej smrti, a svojim zmŕtvychvstaním privedie k životu aj naše smrteľné telá.

Mt 26, 26-29
Mt 26, 36-46
Jn 18, 12-27
Mt 27, 45-56
Mt 27, 57-60
Jn 11,25; Jn 20, 1-10
Lk 24, 13-35
Jn 20, 24-29
Mt 11,28; Sir2,6

Kristova miernosť sa prejavuje zvlášť v jeho bolestnom umučení
Ak sa Boží Syn už vo svojich rozhovoroch zdal taký dobrý, o čo viac nechal zažiariť svoju dobrotu v okamihoch svojho utrpenia, keď nič nevyčítal svojim mučiteľom, ktorí ho častovali urážkami, pľuvancami a vysmievali sa mu v jeho bolestiach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, ako baránok vedený na zabitie, ktorý neotvoril ústa.

Kto si dokáže predstaviť väčšie utrpenia, ako bolo to jeho? Ak si uvedomíme čo všetko prežil, ak sa pokúsime predstaviť si všetky bolesti jeho horkého utrpenia, ostaneme udivení, ako to všetko mohol a chcel znášať. On, ktorý sa mohol premeniť ako na vrchu Tábor, aby všetci mali strach a klaňali sa mu, nezostúpil z kríža. Aký príklad pre nás, aby sme ho nasledovali! Aké poučenie pre tých, ktorí dnes nechcú ani len trocha trpieť!

Boží Syn zomrel za nás a z lásky prelial za nás svoju krv. Boh zomrel za nás, a to je dôvod prečo mu zostať verný. Nasledujme Božieho Syna, jeho dobročinné srdce, plameň lásky.

On je priateľ a ženích duší, ktoré sa mu darovali. On je nebeským a božským ženíchom, lepším ako ten najlepší ženích sveta. On je priateľ, omnoho lepší ako všetci priatelia sveta, pretože daroval svoju krv a položil svoj život pre spásu každej duše.

Z knihy Perfezione evangelica od P. Riccardiho, CM preložil Tomáš Brezáni, CM
Použité obrázky sú zo stránky: www.carlbloch.com - online galery

webmail