Sekularizácia

Sekularizácia nepochybne patrí k závažným otázkam súčasnej doby. Pápež Ján Pavol II. v súvislosti so sekularizmom napísal: „ Oslabenie citlivosti na Boha i na človeka nevyhnutne vedie k praktickému materializmu, čo napomáha šírenie sa individualizmu, utilitarizmu a hedonizmu. Dokazuje sa tu aj tvrdá platnosť Apoštolových slov: „A pretože nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili čo sa patrí“ (Rim 1, 28). Takto hodnoty spojené s „byť“ budú nahradené hodnotami s „mať.“ Žiaľ aj to je fenomén dnešnej doby, ktorý sa nachádza v našej kultúre. Je potrebné si uvedomiť, aké nebezpečenstvo ohrozuje kultúru. Voda sekularizácie, náboženskej nevedomosti, nevery a iných fenoménov ako jej sprievodných znakov, ničí a ohrozuje každú kultúru. Aj Ježiš na ňu viackrát upozorňuje ( Porov.: Mt 4, 1-3.). Sekularizmus ponúka i to, čo sa môže zdať príťažlivé: slávu, úspech, kariéru, sebarealizáciu... Stačí len tu vieru, ktorú máme v Boha, trošku obrátiť iným smerom. Sekularizmus smelo ponúka všetko: moc, slávu sveta. Na revanš žiada maličkosť, padni a klaňaj sa bohom dneška, pohodliu, sexu, hmote. Sekularizmus je veľkým nebezpečenstvom viery. Preto ho musíme z našej kultúry odstrániť.  

webmail