Dnešná situácia je alarmujúca

Dnešná situácia je alarmujúca, príliv sekularizmu, slobody bez zodpovednosti a strácaním pevných morálnych zásad ľudia menia svoj postoj k Cirkvi. Je menši počet veriacich účastných na bohoslužbách. Mnohé politické strany pretláčajú nemorálne zákony a negujú pravé ľudské a božské hodnoty a to napríklad úctu k životu, je tu snaha o presadenie eutanázie, potratov, je napádaná rodina a to vo svojom základe v jej úlohe a poslaní, propaguje sa antikoncepcia, je tu snaha o presadenie homosexuálnych manželstiev. Zdôrazňuje sa len konzumný spôsob života, bez zodpovednosti. Ľudská sexualita je napádaná a jej poslanie je zneužívané či už cez tlač, masmédia, a týmto útokom sa snažia zmiesť mládež. A tu je znova poslanie pre Cirkev vniesť novú evanjelizáciu do všetkých oblastí života, aby sme objavili pravé hodnoty viery a pretvorili aj našu kultúru a ňou mohli evanjelizovať aj iných.  

webmail