Ste veľkí, ste svätí

Ste veľkí, ste svätí
Kňazi, ja nie som kňaz a nebol som nikdy hodný sa ním stať.
Čo robíte a ako žijete potom, keď doslúžite svätú omšu?
Každý deň máte v svojich rukách Božieho Syna.
Každý deň máte možnosť, akú nemá ani archanjel Michal.
Vašimi ústami premieňate poklad, chlieb a telo Krista. Ďakujete Božiemu Synovi ktorý zostupuje na oltár ?
Ste veľkí. Ste velikánskym stvorením. Máte väčšiu moc ako všetci tí, ktorí existujú.
Vám kňazi veríme, pretože ste svätí.
Ak ste svätí vy, my sme zachránení.
Ak nie ste svätí vy, my sme stratení.
Kňazi, my vám želáme: "buďte nohami oltára".
Stavať fabriky, písať noviny, konať prácu a bežať tu a tam to sme schopní konať my.
Ale modliť sa ste schopní iba vy.
Stojte vždy pri oltári. Choďte a držte sa spoločenstva s Pánom: Modlitba a Eucharistia, Eucharistia a modlitba.
My potrebujeme práve toto.
Náš Pán je sám a opustený.
Kostoly sa napĺňajú predovšetkým kvôli svätej omši.
Zázračná vec.
Ale Ježíš je tu 24 hodín a 24 hodín nás oslovuje: " Drž sa môjho spoločenstva, povedz mi jedno slovo".
Daj mi jeden úsmev, spomeň si, že Ťa milujem.
Predovšetkým sa mi odovzdaj: "Moja láska chce tvoje šťastie.
A Ja ťa zahrniem všetkým potešením a každou útechou.

Enrico Medi - z taliančiny preložil P. Pavol Vandžura CM
 

webmail