Požehnané vianočné sviatky

„Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené do jaslí.“ (Lk 2,12)

Pánove narodeniny neoslavuje len Panna Mária, sv.Jozef a azda niekoľko ich príbuzných, ako to býva, keď sa oslavujú narodeniny človeka. Vianoce sa oslavujú na celom svete, od východu až na západ, od severu až na juh, od výšin neba, až po posledné končiny zeme, kdekoľvek len úprimné ľudské srdce žije. A to len preto, lebo dnes oslavujeme narodeniny samotného Pána Boha, ktorý sa v túto noc zjavil v ľudskej podobe.


Kristus, ktorého narodeniny teraz oslavujeme je výrazom lásky jeho a nášho nebeského Otca, o ktorom tajomstve posvätnej noci hovorí, že: „Boh tak miloval svet, že dal (zaň) jednorodeného Syna svojho, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný.“ (Jn 3,16). Túto lásku k človekovi Kristus spečatil svojou smrťou a nebeský Otec ju podpísal zmŕtvychvstaním svojho Syna Ježiša Krista. Túto svoju lásku Ježiš svojou milosťou ešte stále prelieva do omilostených sŕdc. Robí to pri svätom krste a obživuje ju v nás pri každom svätom prijímaní, aby sme duševne nehynuli, ale mali život, ktorý je jeho život! Láska Kristova nás však zaväzuje! Kristus, ktorý nás tak miloval, si žiada, aby sme boli svedkami jeho lásky všade, vo svojom prostredí, aby sme boli milosrdní, uznanliví a súcitní, ako aj On bol súcitný s nami. Takto je dobrý kresťan apoštolom Lásky, ktorá sa zjavila svetu na toto Božie Narodenie!

V túto presvätú noc, keď nachádzame „Dieťatko zavinuté do plienok a uložené do jaslí“, neuvažujme o ňom, ako o bezvládnom Dieťati. On je všemohúci Boh, v ktorého rukách je všetko, áno aj náš vlastný život. Preto sa tešíme z Jeho narodenín a vrele vítame Svetlo Jeho Pravdy a teplo Jeho Lásky. Bez Jeho svetla a lásky život je prázdny, s nimi ale človek dosiahne svoju spásu. Na narodeniny obyčajne dávame darčeky tomu, koho narodeniny oslavujeme. Dajme dnes Ježišovi, ako darček, dar svojho srdca, Nič mu nebude milšie. A On nám dá, ako záruku, svoje Božské Srdce, svoje horúce a všemohúce Srdce, lebo z neho priští svetlo a teplo sveta a aj naša spása!

Modlitba:
Pane, v Betleheme ťa neprijal nik do svojho domu. Našiel si miesto len v chladnej maštali. Pomôž nám, aby sme ťa dokázali prijať s otvoreným srdcom ako hosťa v každom človekovi, zvlášť v tých, ktorí musia žiť bez domova.


webmail