Pohľad dnešného človeka na kňaza

KŇAZ UROBÍ VŽDY CHYBU!
"A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší"- Mt-11,6

Ak je kňaz veľmi mladý hovoria: je priamy
Ak je starostlivý hovoria: je večne nespokojný
Ak je pekný hovoria: prečo sa neoženil?
Ak je neatraktívny hovoria: nikto ho nechcel
Ak ide do reštaurácie hovoria: je pijan
Ak ostane doma hovoria: je askéta a pohŕdavý
Ak ide v civili hovoria: je svetským človekom
Ak si oblečie reverendu hovoria: je konzervatívny
Ak rozpráva s bohatými hovoria: je kapitalista
Ak rozpráva z chudobnými hovoria: je komunista
Ak je tlstý hovoria: nechce zanechať nič a nič mu nechýba
Ak je chudý hovoria: je lakomý
Ak cituje koncil hovoria: je moderným kňazom
Ak rozpráva o katechizme hovoria: je " tridenťák"
Ak kňaz sa modlí dlho hovoria: je nudný
Ak sa modlí so zvýšeným hlasom hovoria: kričí
Ak rozpráva normálne hovoria: nerozumieme mu nič
Ak vlastní auto hovoria: je sveták
Ak nevlastní auto hovoria: nie je na pulze času
Ak navštevuje svojich farníkov hovoria: je zvedavý na ich veci
Ak zostane na fare hovoria: nejde nikdy navštíviť farníkov
Ak prosí o milodar hovoria: je chamtivý na peniaze
Ak neorganizuje slávnosti hovoria: farnosť je mŕtva
Ak spovedá kajúcnikov pomaly hovoria: je nudný
Ak spovedá rýchlo hovoria: nepočúva kajúcnikov
Ak začína presne svätú omšu hovoria: hodiny mu idú dopredu
Ak začína trošku neskôr hovoria: stráca čas
Ak chce opravovať kostol hovoria: plytvá peniazmi
Ak je mladý hovoria: nemá skúsenosti
Ak je starý hovoria: je najvyšší čas aby odišiel do penzie

Ak...odíde na iné miesto alebo ak zomrie, kto ho môže nahradiť???

Ako ľahko je kritizovať, ale...koľkí sa modlia skutočne za kňazov?

Enrico Medi - z taliančiny preložil P. Pavol Vandžura, C.M.
 

webmail