9. Perfektná znalosť sociálnej náuky Cirkvi

Pápež Ján Pavol II. napísal v encyklike Centesimus annus tieto slová: "Nová evanjelizácia, ktorú svet teraz tak súrne potrebuje, a ktorú som aj s takým dôrazom pripomínal, musí sociálnu náuku počítať k svojej podstate" (č. 5). V posledných sto rokoch Cirkev jasne vypracovala túto náuku, avšak katolíci o nej nie sú dostatočne informovaní. Všetci členovia vincentskej rodiny by sa mali stať expertmi v oblasti sociálnej náuky Cirkvi, pretože ako nasledovníci Krista ohlasujúceho evanjelium chudobným musíme ohlasovať tento aspekt Božieho kráľovstva slovami aj skutkami. Je našou úlohou, aby sme hlásali toto bohaté učenie Cirkvi, jej víziu spravodlivého kráľovstva, jej upozornenia na nespravodlivé sociálne štruktúry a jej ubezpečenie, že chudobní v každom čase zaujímajú centrálne postavenie vo vedomí kresťanov.

Naša misia dnes bude skutočne prorocká iba vtedy, ak budeme jasne učiť a hlásať túto náuku, hoci budeme musieť ako mnohí proroci aj trpieť, pretože budeme hovoriť slová, ktoré mocní neradi počúvajú. Naše miesto je však pri chudobných.  

webmail