7. Nepretržitá formácia

Misijná spoločnosť aj každý jej člen musia dbať na celkovú (integrálnu) formáciu. Takáto formácia v sebe zahŕňa rôzne aspekty: ľudský, duchovný, apoštolský, vincentínsky, biblický, teologický a profesionálny. Za túto osobnú formáciu je v prvom rade zodpovedný každý jeden člen Spoločnosti. Generálny otec viackrát zdôrazňuje veľkú potrebu venovať pozornosť formácii zvlášť v prvých rokoch po sľuboch alebo po kňazskej vysviacke. Odporúča stretnutia mladých spolubratov, výmenu ich skúseností a snahu každého zasadiť svoje korene hlboko v Kristovi. Iba takto je možné zostať naozaj živý a vytrvať v evanjelizácii chudobných celý život.  

webmail