3. Pružnosť

Je vhodné pristaviť sa aj pri pružnosti ducha. Dôraz pritom kladieme na adaptabilnú mentalitu ohľadom evanjelizácie. V časoch, keď sa všetko veľmi rýchlo mení je strnulosť nepriateľom a pohotovosť spojencom. Príkladom jednej z najvýznamnejších zmien, ktoré sa v Cirkvi stali od II. Vatikánskeho koncilu je úloha laikov. Dnes si viac než kedykoľvek predtým uvedomujeme, že laici majú podstatnú úlohu pri hlásaní evanjelia. Preto si konštitúcie žiadajú, aby kňazi a bratia Spoločnosti nielen evanjelizovali chudobných ako misionári, ale aj aby formovali ostatných - kňazov, bratov, sestry a laikov - aby mohli mať lepšiu účasť na evanjelizácii chudobných (K 1).

Aj stále väčší pluralizmus na teologickom poli a rozširujúce sa formy duchovného života jednotlivých komunít si žiadajú istú mentálnu pružnosť, pretože je potrebná k tomu, aby sme mohli žiť a pracovať spolu s tými, ktorí majú rozdielnu teologickú víziu.  

webmail