1. Univerzálna perspektíva alebo globálny pohľad na svet

Sú tri znaky, ktoré mimoriadnym spôsobom svedčia o univerzálnom vedomí Spoločnosti:

Prvý konkrétny znak tohto vedomia je pripravenosť odpovedať na naliehavé problémy v hociktorej časti sveta. Nesmieme sa nechať spútať iba provinciálnymi zväzkami alebo potrebami našej provincie. Ak sú potreby Cirkvi inde naliehavejšie, treba tam slobodne ísť.

Druhým znakom univerzálnej perspektívy v Spoločnosti je solidarita medzi provinciami. Treba stále viac rozvíjať spoluprácu medzi nimi. Sú veci, ktoré môžeme robiť oveľa lepšie spolu ako sami. Týka sa to aj ekonomickej pomoci.

Tretím pozitívnym znakom univerzálneho vedomia v Spoločnosti je komunikácia s Generálnou kúriou a oboznámenie sa so situáciou všetkých provincií spoločnosti. Povzbudzujem vás, aby ste sa živo zaujímali o život iných provincií a o potreby Cirkvi všeobecne.  

webmail