Misijný rozmer Spoločnosti

Misijné poslanie Cirkvi sa zakladá na Božom poslaní. „Cirkev je svojou podstatou misionárska, keďže podľa rozhodnutia Boha Otca má svoj pôvod v poslaní Syna a v zoslaní Ducha Svätého.“ Misionárske poslanie Cirkev prijala od Boha skrze Syna. Ježiš sa stal misionárom Božej lásky. Keďže Bohu záleží na spáse človeka, tak skrze svojho Syna Ježiša Krista ustanovil Cirkev. A túto Cirkev Boh posiela ku všetkým národom, aby bola všeobecnou sviatosťou spásy. 
doc

Misijný rozmer Spoločnosti

Formačné stretnutie spolubratov CM, Bratislava 25. – 27. 1. 2009
ppt

Misijný rozmer Spoločnosti - prezentácia

Formačné stretnutie spolubratov CM, Bratislava 25. – 27. 1. 2009

webmail