Oživovať vieru

Poznal som jedného známeho doktora, ktorý dlhý čas obhajoval katolícku vieru... ako kvalitný teológ vo svojej diecéze. Zosnulá kráľovná Margita ho pre jeho múdrosť a zbožnosť pozvala k sebe a on musel opustiť svoje úlohy; keďže už viac nekázal a nekatechizoval, napadli ho v jeho odpočinku ťažké pokušenia proti viere... Čo sa po tomto všetkom stalo? Boh sa nakoniec zmiloval nad úbohým doktorom, ktorý upadol do choroby a v tom momente prestali jeho pokušenia. Temná záclona sa zrazu zdvihla spred očí jeho ducha a on začal vidieť všetky pravdy viery a to s takou jasnosťou, až sa mu zdalo, že ich počuje a môže sa ich dotknúť prstom. Nakoniec zomrel vzdávajúc Bohu vďaky plné lásky za to, že dovolil, aby upadol do týchto pokušení, aby mu z nich dal taký osoh a vyjavil mu také veľké a obdivuhodné pocity ohľadom tajomstiev našej viery .

Ten, kto Vincenta dôverne pozná vie, že toto rozprávanie sa ho bezprostredne dotýka, pretože od jeho prvého životopisca Abellyho vieme, že prvý kto sa ponáhľal na pomoc teológovi bol práve náš svätec, hoci pri rozprávaní hovorí o tretej osobe. Vincent sa venoval tomuto človekovi a ponúkol sa ako obeta za neho. Avšak tentoraz sa on sám ocitol v neistote a strachu. Prekonal skutočnú noc viery, ktorá trvalo od šiestich mesiacov do štyroch rokov. Napísal si Krédo, papier položil na svoje srdce a pri svojom duchovnom utrpení na toto miesto vždy kládol ruku. Poznal cenu viery. Nakoniec jeho ducha prenikla jasná myšlienka: ísť slúžiť chudobným. Išiel do nemocnice Milosrdných bratov svätého Jána z Boha. Vtedy sa jedného dňa pevne a nezmeniteľne rozhodol viac osláviť Ježiša Krista, a aby ho dokonalejšie nasledoval, čo doteraz nerobil, obetoval celý svoj život pre jeho lásku v službe chudobným . Táto zaangažovanosť na spôsob sľubu viedla k bezprostredným výsledkom: pokušenia čoskoro prestali. Jeho viera obnovená v hĺbkach sa stala silnou a akoby očistenou.

Aká je však táto viera, ktorá vedie svätého Vincenta k zrelosti?

Je to triezva viera. Nenachádzame u neho extázy ani videnia. Zdá sa, že mal iba jedno vo chvíli, keď zomrela svätá Jana de Chantal v roku 1641: tvrdí, že videl malú ohnivú guľu, ktorá sa zdvihla od zeme a stúpala do vzduchu, aby sa pripojila k inej guli, väčšej a žiarivejšej. Keď sa tieto dve spojili vystúpili ešte vyššie, aby sa ponorili do inej, nekonečne väčšej a žiarivejšej ako predchádzajúce dve. Vtedy mu vnútorný hlas povedal, že prvá guľa bola duša našej dôstojnej matky, druhá nášho blaženého otca, Františka Saleského a tretia bola božská podstata. Duša našej dôstojnej matky sa zjednotila s dušou nášho blaženého otca a obidve sa zjednotili s Bohom, ich najvyšším princípom . Ak on o tomto svedčí, je to len pre jeho intelektuálnu a morálnu čestnosť, pretože veľmi zdôrazňuje svoju nedôveru voči každému zveličovaniu: "vznešeným pocitom z Boha" a "príliš horúcim predstavám". Tieto postoje sú podľa neho "podozrivé". Je jasné, že chce milosrdenstvo, ale s vyhrnutými rukávmi.

Odtiaľ vychádza druhý aspekt, ktorý sa nerozlučne spája s jeho vierou: viera transformuje jeho život. Všetko u neho je všetko dynamické: jeho denný rytmus, jeho podujatia, jeho rozprávanie aj jeho korešpondencia; je vnútorne orientovaný na dianie. Jeho život hmýri aktivitou a naplnenosťou v súvislosti s okolnosťami. O vzniku svojej Spoločnosti hovorí: "Ó, toto vôbec nie je ľudské, toto je od Boha. Nazvali by ste ľudským to, čo ľudská múdrosť nikdy nepredvídala a to, čo ľudská vôľa nikdy nehľadala, ani po tom nijakým spôsobom netúžila?" . Iného dňa spomína na začiatky Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky: "V pravde treba povedať, že je to Boh, kto chcel vašu Spoločnosť... Bol to Boh a nie ja..." .

Ak počas dlhých chvíľ duchovnej tmy musel trpieť, teraz vie, že viera ho uvádza do pokoja a radosti. Skúška bola očisťujúca, ale aj formačná: stal sa schopnejším pochopiť duše a byť apoštolom sústrasti a milosrdenstva. Toto je evidentné z listov, ktoré písal Lujze de Marillac, ktorá bola od prírody bojazlivá, a ktorú on musel priniesť k pokoju. Ak príklad môžeme uviesť túto exhortáciu: "Osloboďte vášho ducha od všetkého, čo vás trápi, Boh sa o to postará. Vy by ste si v tom nevedeli poradiť bez toho, aby ste nezarmútili (takpovediac) Božie srdce, pretože by videl, že ho neoslavuje dostatočne svätou dôverou. Majte ju v neho, prosím Vás, a vyplní sa vám všetko, čo si želá Vaše srdce. Hovorím Vám to bez okolkov, odvrhnite všetky myšlienky nedôvery, ktoré si Váš duch niekedy dovolí. Prečo by Vaša duša nemohli byť plná dôvery, veď pre jeho milosrdenstvo je drahou dcérou Nášho Pána?" . Svätý Vincent učí Lujzu dôvere stranu za stranou, aby nakoniec dospel k jej obráteniu až do takej metamorfózy (hlbokej vnútornej premeny podstaty), že stala duchovnou obdivovateľkou tejto dôvery.

Jeho viera teda znie veľmi zreteľne a čisto. Niet v neho ničoho prehnaného. Je rovnako schopný podporiť opáta zo Saint-Cyran proti násilníkom ako rázne odmietnuť omyly jansenizmu. Dekanovi zo Senlis, ktorý váhal, či sa neprikloniť k tejto heréze napísal: "Ak očakávate, že Boh pošle svojho anjela, aby vás viac osvietil, tak to neurobí; pošle Vás k Cirkvi a Cirkev zhromaždená v Tridente Vás vo veci, o ktorú sa jedná, pošle k Svätej Stolici, pretože takto sa to hovorí v poslednej kapitole tohto koncilu. Ak očakávame, že sám svätý Augustín sa vráti, aby sa k veci vyjadril, náš Pán nám povie, že ak neveríme vo Sväté písmo, ešte menej by sme uverili v to, čo by nám povedal niekto, kto vstal z mŕtvych. A keby aj bolo možné, aby tento mŕtvy znova prišiel, on sám by sa podriadil, tak ako to robil predtým, Najvyššiemu veľkňazovi" .

Jeho naliehanie zostáva legitímne: treba začať s vierou a dodáva: "Nič iné, iba pravdy viery sú schopné naplniť naše srdce a s istotou nás viesť" .

Páči sa mu prebrať za svoj úkon viery, ktorý vyjadril jeden z umierajúcich spolubratov: "Chcem zomrieť ako skutočný kresťan... Ó, môj Bože! Verím všetkým pravdám, ktoré si zjavil svojej Cirkvi; obnovujem všetky úkony viery, čo som vo svojom živote urobil, a ak by niektorý z nich nespĺňal požadované podmienky, obnovujem všetky úkony apoštolov, vyznavačov a mučeníkov, atď." .

webmail