Strach zo smrti a cesta, ktoru musí zomierajúci prejsť

Žiaľ Bohu je mnoho nešťastí, ktoré nás môžu stretnúť. Je ale aj veľa odpovedí na tieto trhliny z ktorých vyviera otázka prečo, prečo sa to muselo prihodiť práve mne? Táto otázka sa v nás prejavuje preto, že si uvedomujeme čo sme, našu konečnosť a obmedzenosť. Zlo, utrpenie, choroba začínajú skutočne existovať až keď sa prejavia v našom vedomí. Hmotný svet a svet rastlín netrpí! Hmotný predmet nikdy nič nebolí aj keď padne a rozbije sa.

"Čo som Bohu urobil, že sa mi prihodilo práve toto? Takýto nárek spontánne prichádza na jazyk mnohým ľuďom, ktorých postihlo nejaké nešťastie, nevyliečiteľná choroba", keď sa ocitnú pred tvárou smrti. Ľudia pri svojom umieraní vystriedajú typické spôsoby správania sa. Ale aj tí, ktorí sú im na blízku, zažívajú podobné pocity a podobne sa správajú. Elisabeth Kübler - Rossová vo svojej knihe: "Hovory s umierajúcimi" rozlišuje päť fáz.

webmail