Ježiš Kristus vyhlasuje utrpenie za blahoslavené

" Ježiš však neodstraňuje vo svete ani smrť, hoci prišiel aby ju pozbavil moci, ani utrpenie. Aj keď odmieta systematické spájanie nešťastia s hriechom, dovoľuje však, aby zlorečenie raja prinášalo svoje plody. To preto, že je schopný premeniť ich na radosť. On síce neodstraňuje utrpenie, ale ho teší, neodstraňuje slzy, iba daktoré utiera na svojej ceste na znak radosti, ktorá spojí Boha s jeho deťmi v ten deň, keď on zotrie slzy na všetkých tvárach. Utrpenie môže byť blaženosťou, lebo pripravuje na prijatie Kráľovstva, umožňuje zjaviť Božie diela, Božiu slávu a slávu Božieho Syna." "Tvor sa vráti k Stvoriteľovi. Len v tom svetle môžeme pochopiť Blahoslavenstvá, ten triumfálny spev Božieho víťazstva nad všetkým ľudským trápením. Blahoslavení zarmútení, smädní, hľadajúci. Blahoslavení, ktorí sú neschopní byť šťastnými sami od seba. Blahoslavení, ktorí potrebujú druhého, blahoslavení, ktorí potrebujú ostatných, aby boli šťastní."

Znesieme každé zlo, každý hriech, každé poníženie, každú nespravodlivosť, každé jarmo, každú porážku, každú námahu, ak si budeme opakovať: " Uverili sme v Lásku. Skrze toto všetko, Pane, odvážili sme sa uveriť v Lásku. Kristus nám odpovedá, tak ako aj svojim apoštolom každodenne pripomínal, majte dôveru ja som premohol svet, premohol som všetko toto zlo. Toto utrpenie, tento kríž, táto láska na kríži to som ja. Nebojte sa. V Kristovi, s Kristom sa utrpenie stalo prostriedkom zjednotenia."

webmail