Zriadenie farnosti vo väznici BB - Kráľová

Dňa 18. 3. 2010 bola v ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová zriadená farnosť. Farnosť zriadil ordinár OS a OZ SR mons. František Rábek. Pri akte zriadenia farnosti bol z poverenia ordinára prítomný biskupský vikár ZVJS mons. Bartolomej Juhás, ktorý väzenského kaplána P. Mareka Porubčana uviedol pri sv. omši do úradu farára. Novovzniknutá farnosť má názov: „Personálna farnosť bl. Pavla Gojdiča, keďže ústavná kaplnka je zasvätená tomuto blahoslavenému. Pod duchovnú správu farára v ústave spadajú nielen odsúdený ale aj príslušníci a zamestnanci ústavu.

P. Marek Porubčan, CM

webmail