Spomienka na zomrelých za mrežami

Na sviatok Všetkých Svätých a na spomienku Všetkých verných zosnulých sa konali pobožnosti za zomrelých aj vo všetkých väzniciach na Slovensku, ktorým predsedali väzenskí kapláni. Keďže odsúdení nemali možnosť navštíviť cintorín, pobožnosti sa konali vo väzenských kaplnkách alebo v areáli väzníc. Tak to bolo aj vo väznici v Banskej Bystrici - Kráľovej.

Odsúdení sa zúčastnili sv. omše a po nej pobožnosti za zomrelých. Pri modlitbách za zomrelých nechýbali ani slzy zo strany tých, ktorí sami druhým vzali život. Bolo potrebné v katechéze, ktorá predchádzala sviatkom Všetkých Svätých a spomienke Všetkých verných zosnulých vysvetliť, čím skutočne môžeme pomôcť dušiam v očistci.

Sviečka, ktorá pre mnohých odsúdených je taká dôležitá je iba symbol, ktorý by bol prázdny bez našich modlitieb. To čo je pre bežného veriaceho samozrejmosťou pre veriacich za múrami väznice nie je také jasné. Na symbol - sviecu je kladený väčší dôraz, ako na podstatu - modlitbu. Počas pobožnosti si každí odsúdení mohol zapáliť aj tú "svoju sviečku" za svojich blízkych zomrelých.

P. Marek Porubčan, CM
väzenský kaplán

webmail