Odpustová slávnosť v ÚVTOS BB – Kráľová 2010

17. 7. 2010 uplynulo 50 rokov od smrti blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča, ktorý zomrel vo väznici v Leopoldove v roku 1960. Z tejto príležitosti sa v nedeľu 18. 7. konala odpustová slávnosť v ÚVTOS Banská Bystrica – Kráľová. Pozvanie na odpustovú slávnosť prijal náš spolubrat P. Jozef Garaj, CM, pre ktorého to bola prvá skúsenosť ohlasovania evanjelia za mrežami. Sv. omšu hudobne zabezpečili mladí z Banskej Bystrice a okolia. P. Jozef v homílii odsúdených povzbudil k nasledovaniu Krista „slobodného“ aj na dreve kríža.

                     P. Marek Porubčan CM

webmail