Odpust za mrežami

Slávnosť patróna chrámu je pre farnosť vždy veľkou udalosťou. Platí to aj pre veriacich „za mrežami“. Dňa 19. júla sa konala „odpustová slávnosť“ v ÚVTOS Banská Bystrica. Kaplnka ústavu je zasvätená bl. Pavlovi Gojdičovi, ktorý bol v 50-tych rokoch minulého storočia odsúdený na doživotie a zomrel v Leopoldove. Slávnosť sa s kapacitných dôvodov konala v jedálni odsúdených. Pozvanie na slávnosť prijal P. Anton Adam, CM, pre ktorého to bola prvá skúsenosť „pastorácie za mrežami“. V homílii poukázal na vnútornú slobodu, ktorú bl. Pavol Gojdič prežíval aj za mrežami „basy“. Povzbudil odsúdených k nasledovaniu bl. biskupa Pavla k vnútornej slobode, ktorej neprekážajú múry a odobratá „vonkajšia sloboda“. Slávnosť hudobne doprevádzala kresťanská rocková skupina „Jenos brothers“, ktorá po sv. omši odohrala kratší koncert. Slávnosť sa uskutočnila pod záštitou a v prítomnosti služobného zástupcu mjr. PaedDr. Milana Janduru. Moderoval ju duchovný správca ústavu

P. Marek Porubčan, CM.

webmail