Kánonická vizitácia ordinára OS a OZ SR mons. Františka Rábeka v ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová

Dňa 11. 11. 2009 sa v väznici Banská Bystrica - Kráľová konala kánonická vizitácia ordinára OS a OZ SR mons. Františka Rábeka. Ordinára sprevádzal biskupský vikar ZVJS mons. Bartolomej Juhás a diakon ordinariátu dp. Jozef Dorko.

Počas vizitácie sa ordinár stretol s vedením ústavu, pozrel si podmienky v akých sa vykonáva duchovná služba a rozprával o pôsobení s miestnym väzenským kaplánom. Jadrom vizitácie boli sv. omše. Pri sv. omši vo väznici na Kráľovej traja odsúdení prijali iniciačné sviatosti - sviatosť krstu, sviatosť birmovania sviatosť eucharistie.

Ordinár tiež navštívil vyšetrovaciu väzbu v B. Bystrici, ktorá je ďaľším miestom pôsobenia miestneho väzenského kaplána. Tu si pozrel priestory budúcej kaplnky.
Súčasťou duchovnej služby v B. Bystrici - Kráľovej je aj poskytovanie duchovnej služby v Liečebno - rekreačnom stredisku na Kováčovej, ktorá patrí pod väznicu Kráľová a po všetkých stránkach /aj po duchovnej/ je zabezpečované z tohto ústavu. Ordinár navštívil aj toto liečebno - rekreačné stredisko a odslúžil sv. omšu pri ktorej jednej odsúdenej vyslúžil sviatosť birmovania.

P. Marek Porubčan, CM
väzenský kaplán

webmail