Mariánska mládež v Bratislave

Na mladých ľudí sa často hľadí ako na neskúsených, arogantných a nezodpovedných. Menej sa už vníma fakt, že od mladých záleží budúcnosť sveta, našej krajiny a teda v konečnom dôsledku budúcnosť každého jedného z nás. Pápež Ján Pavol II. akoby rozšíril hranice pôsobnosti mládeže a zdôraznil jej dôležitosť keď vyhlásil, že ona je nádejou Cirkvi.
Ani mládež Bratislavy nie je výnimkou. Aby splnila to, čo od nej očakávame, je potrebné ju formovať. To sa uskutočňuje v prvom rade v rodine, v škole, no v nemalej miere aj v kostole.
Tejto úlohy sa chopili aj kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorí od roku 1990 pôsobia v Prievozskej farnosti. Vystriedalo sa ich tu mnoho a každý z nich odviedol kus práce a v dobrom poznačil aj deti a mládež.
Začiatkom februára 2004 sa pod vedením jedného z nich - P. Jána Martinčeka, CM začala formovať skupinka budúcich animátorov. Stretávali sa vždy v sobotu jeden krát v mesiaci.
7 dievčat a 2 chlapci - členovia Združenia Mariánskej Mládeže - nielen získavali nejaké tie vedomosti o sebe samých a o práci s deťmi a mládežou. Mali možnosť aj prakticky zakúsiť, čo to znamená prebrať zodpovednosť a niekoho viesť. Počas letných prázdnin sa zúčastňovali letných táborov a pomáhali pri rôznych aktivitách, súťažiach a práci s malými deťmi. Boli veľkou oporou organizátorom týchto podujatí.

Od februára 2005, po odchode P. Martinčeka na misiu na Litve, prebral jeho úlohu diakon Tomáš Brezáni, CM. 1.skupina 9 animátorov zakončila tento formačný kurz v novembri 2005. Pre veľký záujem o takúto činnosť zo strany mladých sa začal druhý ročník pre 7 chlapcov a 19 dievčat. Už teraz pomáhajú sr. Kataríne, ktorá má na starosti skupinky mariánskej mládeže v Bratislave, pri príprave stretiek s malými deťmi. Ich spoločnou akciou a veľkým úspechom, za pomoci prvej skupiny animátorov, bola príprava programu na katarínsku zábavu, maškarný ples a deň matiek. Verím, že ich snaha bude pokračovať aj naďalej a že sa im podarí aspoň kúsok sveta zmeniť k lepšiemu.

P. Tomáš Brezáni CM

webmail