Denný letný tábor v Bratislave 2010

Začiatkom júla v dňoch 6. – 16. sa konal tradičný Denný tábor uskutočnený spoluprácou Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Farnosti, ktorej patrónom je rovnaký svätec. Motívom pre takúto aktivitu je tak pomoc pracujúcim rodičom počas prázdnin, ako aj samotným prichádzajúcim deťom. Úsilie vynaložené pri príprave a konaní tábora sa pretavilo do pekných, požehnaných a radostných dní a chvíľ. Chceme vyjadriť vďačnosť všetkým, ktorí úprimne tento tábor podporovali či už prostriedkami, umom, prácou, alebo modlitbami. Rodičom ďakujeme ešte zvlášť aj za to, že nám svoje deti zverovali a tak prispeli k vzájomnému obohateniu jedni druhých.

V mene predstavených Farského úradu a Misijnej spoločnosti (zvlášť Jozefa Mroceka CM), pani kuchárok Mariky, Ireny, Žofie; seminaristov Jána Jakuboviča, Jána Jančeka, Jozefa Kudlu, Martina Ochodnického, Branka Štefuna, kandidáta Mareka Adamického, spolupracovníčky Evy Hlavatej, pani sprievodkyne Frankovej, pána šoféra Balšana prajem všetkým rodičom, deťom a všetkým sympatizantom ešte oddychové a požehnané prázdniny.

Milan Grossmann CM

webmail