Denný letný tábor v Bratislave 2009

Ako už tradične (8 rok), aj tieto prázdniny, sme robili my - bohoslovci spoločne s animátormi a v spolupráci s farským úradom denné tábory pre deti z okolia. Počas dvoch júlových týždňov sme navštívili 3 múzeá: dopravné, prírodovedné a SNM s predstavením Šangrilla – o východných kultúrach. Rovnako ako chlapcov, aj niektoré dievčatá zaujala streľba zo vzduchovej zbrane na terč na Hadej lúke za Kamzíkom. Mnohí si mohli vyskúšať, akí sú borci v plávaní, alebo sa len z chuti vyjašiť vo vode. Potom však nastal obrat, a niektoré z detí ochoreli, rovnako aj animátori. Deti zaujal aj športový program na Štrkovci, a mnohí predviedli svoje umenie čo dokážu na trampolíne, loďkách, autíčkach či preliezkach. Aj tento rok sa uskutočnili súťaže o ceny, ako napr.: Superstar, Tábor hľadá talent, Bingo, vedomostné súťaže, či „hádzanie ponožkou.“ Mnohí nám naozaj predviedli, čo sa v nich v skutočnosti skrýva a navonok to nevidno.

Veľká vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste sa akoukoľvek formou pričinili o chod týchto táborov. Bohoslovcom: Braňovi, Jankovi, Milanovi a animátorkám Evke a Veronike. Najmä však trpezlivej pani kuchárke Marike, ktorá naozaj nemala ľahké pripraviť pokrmy tak, aby sa všetci uspokojili. Keďže ani tento rok sme nedostali žiadne príspevky od Tatrabanky, chcem sa vám – milí veriaci, ktorí ste prispeli na tieto tábory, poďakovať za vašu štedrosť. Vďaka patrí aj pánu farárovi Augustínovi, ktorý nám ochotne poskytol priestory v sále Vincentínum a odpustil aj to rozbité okno, čo sa jednému z nás podarilo.

Prajem vám všetkým príjemné pokračovanie prázdnin, krásne zážitky z táborov, príjemný pobyt na dovolenkách i pekné chvíle strávené v kruhu svojej rodiny.
bohoslovec Martin

webmail