Každý deň sme sa zúčastňovali na svätej omši, dvakrát aj s miestnymi farníkmi, pričom v nedeľu sme sa na povzbudenie P. Jána Jakuboviča CM vybrali všetci miništrovať, aby sme tak povzbudili miestnych farníkov našou mladosťou a my sme sa zas povzbudili ich vernosťou, pretože ľahšie je niečo začať, ale ťažšie i verne dokončiť...
Okrem svätých omší sme sa spoločne modlili Ranné chvály a Vešpery, rozjímali nad Božím slovom, počúvali prednášky pripravené P. Miroslavom Váľkom CM, zdieľali sa v skupinkách i pri neformálnych rozhovoroch a radovali sme sa zo vzájomného spoločenstva.
V piatok sme od rána putovali na Svatý Hostýn, k Panne Márií, patrónke Moravy, kde nás po vyše hodinovej púti od vlakovej zastávky čakal chutný obed a po ňom pokrm pre dušu, na prednáške P. Miroslava Vaľka CM, a napokon pri svätej omši v miestnej bazilike, kde sme Panne Márií predstavili svoje úmysly, ktoré sme si priniesli v srdci na túto púť.
Večer sme si pozreli film s hlbokým odkazom, že odpustiť je viac ako nenávidieť. Hlavná postava filmu, prezident Juhoafrickej republiky po rokoch väznenia, namiesto pomsty svojim nepriateľom zvolil cestu odpustenia a zjednocovania národa.
V sobotu po prednáškach sme sa vybrali do lesa, kde sme si zahrali hru, ktorú si pre nás pripravil P. Ján Jakubovič CM. V nedeľu poobede sme zamierili na neďaleký hrad Bouzov, kde nás čakala prehliadka a po nej pešia túra na faru do Loštíc, kde bývajú traja kňazi Misijnej spoločnosti. P. Kristián Libant CM – administrátor, P. František Honíšek CM a P. Ján Jakubovič CM, ktorý bol takmer celý čas s nami.
V pondelok poobede sme boli na kúpalisku v Lošticiach a večer nás čakala svätá omša spojená s obradmi používanými vo vigílií Zoslania Ducha Svätého (Obrad svetla, Liturgia Slova, Obnova birmovných sľubov...)
V utorok po rannej svätej omši nás čakalo lúčenie a odchod domov.
Naša srdečná vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zorganizovanie tohtoročných piatich dní s Vincentínmi, kňazom a seminaristom Misijnej spoločnosti, miestnym farníkom, ktorí nás zahrnuli svojou priazňou a pripomínali sa nám aj cez rôzne dobroty, ktoré pre nás napiekli.
Úprimné Pán Boh zaplať patrí hlavnému prednášajúcemu, P. Miroslavovi Vaľkoví CM, za hodiny modlitby i meditácie, ktoré sprevádzali jeho prípravu, a všetko čo nám dobrý Boh cez neho chcel povedať, nech slúži Bohu na slávu a všetkým zúčastneným na spásu.

Spracoval: Peter Majerčík, seminarista Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.
Fotografie: Marek Majer

webmail