V rokoch 1972 – 1974 bol vo výkone trestu v Ilave, nespravodlivo väznený
komunistickým režimom.
Od roku 1974 do roku 1977 bol bez štátneho súhlasu a pracoval ako ekonóm na
roľníckom družstve. Po získaní štátneho súhlasu pôsobil ako farár v Papíne, Jankovciach, Snine
a Košiciach – Šaca a neskôr bol výpomocným duchovným v Košiciach – Poľove.
Od 1. júla 1997 sa stal duchovným moderátorom komunity Dcér kresťanskej lásky
a zároveň farárom vo farnosti Přepychy v Českej republike.
Znova sa do Košíc – Šace vrátil v roku 2009 ako výpomocný duchovný, kde pomáhal
pri formácií novicov Misijnej spoločnosti. Neskôr bol preložený do provinciálneho domu
v Bratislave.
Od augusta 2018 bol na odpočinku v kňazskom dome Promeritae Quieti svätého
Svorada v Nitre.
Dňa 17. marca 2019 zaopatrený sviatosťami odišiel do večnosti.
Posledná rozlúčka spojená so zádušnou svätou omšou a pohrebnými obradmi bude
v Bratislave vo štvrtok 21. marca 2019 o 13:00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.

webmail