Vysviacka a primície novokňazov Misijnej spoločnosti

Po dlhej príprave, tak intelektuálnej ako aj duchovnej a ľudskej, naši dvaja spolubratia Peter Bortel a Ľubomír Konfederák, v piatok 20. júna pri svätej omši s generálnym predstaveným Misijnej spoločnosti vyznali svoju vieru a prejavili túžbu po kňazskom svätení. Následne na druhý deň prijali z rúk otca biskupa Jána Oroscha kňazské svätenie. Táto udalos? bola o to slávnostnejšia, že bol na nej prítomný aj generálny predstavený Misijnej spoločnosti páter Gregory Gay, ktorý bol práve v tom čase na vizitácii v Slovenskej provincii. Otec biskup ordinandov v homílii otcovsky povzbudil do kňazskej služby. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou im udelil sviatos? kňazstva.
Hneď na druhý deň, čiže v nedeľu mal novokňaz Peter primície v Dubnici nad Váhom, odkiaľ pochádza. Primčným kazateľom bol páter Emil Hoffman. O necelý týždeň, v sobotu, mal zase primície druhý novokňaz, Ľubomír, na východnom Slovensku, vo Vojčiciach. Slávnostným kazateľom bol bývalý direktor seminára páter Ľuboš Kaščák.
V nedeľu zase obaja slúžili slávnostnú primičnú omšu v Bijacovciach, v dedinke pod Spišským hradom, kde sa ešte donedávna nachádzal seminár Misijnej spoločnosti. Peter a Ľubomír boli poslední slovenskí bohoslovci, ktorí ho zažili.
Peter od 1.júla nastúpil ako kaplán v severočeskej farnosti Dobruška a Ľubo ako kaplán v Bratislave – Ružinove.
Novokňazom vyprosujeme svetlo Ducha Svätého, otvorenos? srdca a pevnú vôľu plni? to, čo od nich žiada Boh.

           bohoslovec Jozef Kudla

webmail