Po prednáške program pokračoval na pódiu svedectvom mladých z Misevi o ich povolaní a misijnej skúsenosti z Hondurasu. Následne už pódium patrilo rodinnej skupine S.I.L.A, ktorí svojimi prolife pesničkami roztancovali naše srdcia, ale neostalo iba pri tom, ich otvorené svedectvo z prežívania kríz nás všetkých presvedčilo, že Boh skutočné koná veľké vecí, ak sa mu otvoríme. V rámci tohto koncertu vozičkár Juraj svojím osobným svedectvom dokázal hovoriť o tom, že aj jeho hendikep je vlastne požehnaním, a svedectvo členky zo ZZM o tom, ako Panna Mária vstúpila do jej života, nás presvedčilo o aktuálnosti „podomových kaplniek“. Na konci tohto koncertu nám ešte malé deti z Starých hôr zahrali krátku scénku o fatimských zjaveniach, ktoré s nimi nacvičili jedná členka z AIC z Banskej Bystrice, zaujímavosťou bolo, že niektoré z týchto detí sú evanjelici
Po tomto divadielku, už nastúpilo „ozajstné divadlo“ o sv. Vincentovi v podaní veriacich z Lokce, ktorí sem prišli aj zo svojim kňazom. Svojimi výkonmi a svojimi dobovými kostýmami nám veľmi vierohodné priblížili moment prerodu sv. Vincenta a okolnosti zrodu našej charizmy.
Po tomto ich vystúpení nasledovali vešpery v podaní našich sestričiek a následne večera, ktorú nám miestni spríjemnili výbornými klobáskami. Po tejto večeri, hoci už aj mnohí odišli, sme sa spoločne odobrali na miestnu kalváriu, kde sme sa ako duchovná rodina pomodlili spoločné krížovú cestu, ktorá sa skončila na vrchu kalvárie. Tam sme boli sme odmenení úžasnými výhľadmi na okolie Rajeckej Lesnej. Hneď nato sme sa premiestnili na nádvorie baziliky, kde sme zo „zvyškom“ tých najvernejších prežili krásne chvíle adorácie pred sviatostným Kristom sprevádzane gospelovou skupinou HopeRise z Rajca.
Na druhý deň po ranných chválach a raňajkách sme sa začali pripravovať na sv. omšu animovaným ružencom, ktorý viedla sr. Mariana. Sv. omšu celebroval kancelár biskupského úradu žilinskej diecézy Štefan Židek, ktorý nás povzbudil svojimi slovami o Vincentskej charizme. Záver pute už patril tradičnému baleniu vecí, aparatúry..atd.
Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom v mene komisie za krásne prežitý čas, kde sme mohli pocítiť, že sme jedná úžasná rodina, plná ľudí zapálených duchom sv. Vincenta, a verím, že touto púťou sme odštartovali jednu peknú tradíciu v našej duchovnej rodine, a tak milá Vincentska rodina dovidenia o rok vo Frívalde.
Zároveň ďakujeme všetkým kňazom P. Emilovi, P. Františkovi, P. Tomášovi, P. Jozefovi, ktorí sa nielen zúčastnili tejto púte, ale aj svojím ochotným spovedaním pomohli mnohým k duchovnému prežitiu tejto udalosti, ako aj miestnemu duchovnému otcovi Jánovi Rusnákovi za jeho prijatie a pomoc pri organizácii. Ďakujeme aj nášmu bratovi Peťovi Štupákovi a jeho actionsound za ozvučenie tejto akcie.

webmail