Slávnostnou svätou omšou, ktorú sme slávili v Kostole svätého Vincenta de Paul sme si tak pripomenuli 405 rokov od jej duchovného počiatku. Hlavným celebrantom bol J. Ex. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. V homílii sa nám prihovoril P. Tomáš Brezáni, CM, provinciálny predstavený vincentínov, ktorý poukázal na zdroj sily sv. Vincenta, ktorým bolo práve Božie slovo. Ono riadilo jeho činnosť, jeho ohlasovanie i celý jeho život, a tak ho smelo môžeme nazývať mužom Božieho slova.
 Na záver svätej omše si členovia Misijnej spoločnosti obnovili svoje zasvätenie, ako to býva každoročne zvykom, aby tak odhodlane a s novým zápalom počúvali hlas Pastiera a verne mu slúžili vo svojej službe.

Patrik Boržecký, CM

webmail