Tlačová správa - Nitra 12. Septembra 2019Už o dva týždne príde svätý Vincent k nám! Božia prozreteľnosť si pre nás pripravila ďalší darček. Súčasťou relikviára bude aj časť Vincentovho srdca.

Nitra 12. Septembra 2019/ Naša radosť rastie nielen vďaka blížiacemu sa dátumu príchodu relikvií sv. Vincenta na Slovensko, ale tiež pre rôzne milé prekvapenia, ktoré nám pripravila Božia prozreteľnosť. Súčasťou relikviára totiž bude aj časť Vincentovho srdca, ktoré horelo láskou ku Kristovi trpiacemu v chudobných. Tešíme sa, že sa s touto novinkou môžeme podeliť s vami a dúfame, že pri návšteve relikvií či už vo vašej farnosti alebo na vám blízkom mieste nielen vyprosíte hojné milosti pre váš život, ale sa tiež necháte zapáliť vzorom tohto svätca, ktorý sa z lásky k Bohu daroval všetkým ľuďom, ktorých stretol, osobitne chudobným. Ako sám hovoril: „S chudobnými zachádzajme s úctou a pokorou! Či zachádzame s nimi hrubo a s pohŕdaním, alebo im chceme pomôcť a sme plní úcty, všetko sa vzťahuje na Krista“.

Zároveň by sme radi povzbudili všetkých, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na príchod relikviára do ich obce alebo si jednoducho hlbšie uctiť sv. Vincenta de Paul, aby čerpali z rôznych materiálov, ktoré sme pri príležitosti tejto udalosti pripravili. Prístup k nim môžu záujemcovia nájsť na stránke Združenia zázračnej medaily: https://www.zzm.sk/materialy-k-putovaniu-relikvii-svateho-vincenta-de-paul-na-
stiahnutie/.

Opätovne pripomíname možnosť lepšie spoznať sv. Vincenta na našich stránkach: facebook.com/putovanierelikvii;  instagram.com/putovanierelikvii a
www.vincentini.sk.

webmail