Tlačová správaPred nami sú posledné dva týždne putovania relikvií sv. Vincenta de Paul


Nitra 1. decembra 2019
S istou dávkou smútku z pomaly sa končiaceho milostiplného obdobia putovania relikvií, ale aj s veľkou radosťou a vďakou za všetky milosti zoslané na Slovenskú a Českú republiku za doterajší čas pripomíname všetkým ctiteľom sv. Vincenta a ľuďom dobrej vôle, že sú pred nami posledné dva týždne, počas ktorých ešte môžeme putovať k pozostatkom otca chudobných a uctiť si ho v putovnom relikviári.

Ako sme spomenuli v predchádzajúcej správe, sv. Vincent navštívil Kúty, Malacky, Skalicu a pred príchodom do Banskej Bystrice zavítal aj do Hronského Beňadika, kde o neho úpenlivo prosili aspoň na pár minút po tom, čo tam kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul konali ľudové misie. 19. novembra navštívil Krupinu a cez Lučenec a Rožňavu pokračoval do Košíc (22.-24. novembra), kde navštívil katedrálny chrám sv. Alžbety Uhorskej, miestnu komunitu Dcér kresťanskej lásky i kňazský seminár. Stretol sa tu s veľmi srdečným a početným prijatím. Po Košiciach navštívil ešte Kráľovský Chlmec (25. novembra), Pavlovce nad Uhom (26. novembra), Sninu (27. novembra), Ohradzany (28. novembra), Parchovany (29. novembra) a Nižnú Šebastovú (30. novembra). Dnes (1. decembra) sa nachádza v Bardejove.

Na každom mieste si domáci veriaci (na čele s miestnym kňazom) pripravili bohatý sprievodný program, ktorý neraz začal už pár dní pred príchodom relikvií, najmä modlitbou deviatnika k sv. Vincentovi. Premietal sa životopisný film o sv. Vincentovi, hrali sa divadlá, prežili moderované adorácie. Na viacerých miestach tohto veľkého francúzskeho svätca 17. storočia prišli navštíviť žiaci z miestnych škôl alebo členovia rôznych spoločenstiev (modlitby matiek, ružencové bratstvá a pod.)

Počas uctievania relikvií prišlo nepochybne k mnohým vnútorným uzdraveniam, tichým zázrakom, prijatiam vlastných ťažkostí a zapáleniam k väčšej svätosti. Sme však svedkami aj „viditeľných“ zázrakov, ktoré sa dejú počas celého putovania. O jednom z nich nám svedčila veriaca z Bratislavy: „Už dlhšie som si hľadala bývanie a nemala som kam ísť, pretože všetky sumy v Bratislave boli aj cez známych príliš vysoké... Povedala som si teda, že budem prosiť o Božiu pomoc a prijala som za svoje slová sv. Vincenta „Úplne sa odovzdajte do Božej prozreteľnosti a ona sa postará o všetko tak, ako potrebujete!“ Stačilo mi niečo skromné. Moje dve neterky sa pridali k modlitbe a prosili o dvojizbový byt s dvoma balkónmi. Modlila som sa deviatnik k Panne Márii a sv. Vincentovi. V ten večer prišiel do ružinovského kostola sv. Vincent. Bolo tam vtedy len pár kňazov, pomáhala som tam jednej sestričke s kvetmi. Relikviár bol taký krásny, že som sa ho rozhodla odfotiť. V momente, ako som vzala do rúk mobil, prišla mi sms-ka: „Máš dvojizbový byt s dvoma balkónmi za 250€!“ Skoro som odpadla. Mám to blízko tohto kostola a som vďačná, že sem budem môcť chodiť navštevovať vincentskú rodinu. Ďakujem!“ Aj takéto svedectvá vyčarujú úsmev na perách všetkých organizátorov.

Počas posledných dvoch týždňov sa sv. Vincent vracia z východného Slovenska popod Tatry na západ. Zajtra bude v Jarovniciach, následne v Bijacovciach a 4.decembra zavíta na Spišskú Kapitulu. 5. decembra navštívi farnosť Žakovce a Plavnicu a 6. decembra príde do Vydrníku. Následne Kežmarok a 8.-9. decembra pobudne v Ružomberku. Na Orave navštívi Mútne, Dolný Kubín, Lokcu a Námestovo. Odtiaľ sa večer 13. decembra začne presúvať južnejšie a 14. decembra sa s ním môžu stretnúť veriaci v Dubovciach, rodisku Božieho služobníka Janka Havlíka. Tu bude aj hrané krátke pantomimické divadlo o jeho svedectve vernosti v podaní mladých zo Združenia mariánskej mládeže. Na ďalší deň, v nedeľu 15. decembra, sv. Vincent príde do Bratislavy, kde po sprievodnom programe bude odslúžená slávnostná svätá omša, po ktorej sa rozlúčime s relikviami, ktoré poputujú naspäť do Ríma.

Pripomíname, že na každom mieste majú veriaci možnosť napísať prosby k Pánovi skrze orodovanie sv. Vincenta de Paul a túto prosbu vložiť do košíka, ktorý sa prináša počas svätej omše ako obetný dar. Organizačný tím všetky prosby zbiera a odkladá.
„Srdečne pozývame ľudí prísť ku sv. Vincentovi, aj keby to malo znamenať prekonanie dlhšej cesty. Svedectvá zúčastnených pútnikov sú totiž dôkazom, že Boh nešetrí svojimi milosťami a napĺňa pokojom, radosťou a milosrdnou láskou, ktorá získava svet. Nechýbajú ani malé i väčšie zázraky,“ uviedol Juraj Švec, člen mediálneho tímu.

K dispozícii sú neustále internetové stránky www.vincentini.sk, facebook.com/putovanierelikvii a instagram.com/putovanierelikvii, kde záujemcovia môžu nájsť životopis sv. Vincenta, jeho citáty na každý deň počas putovania, ako aj najnovšie informácie a plagáty z miest, kam má relikviár prísť. Zároveň tu zverejňujeme fotografie a správy z miest, ktoré Vincent už navštívil.

webmail