Tlačová správaPutovanie relikvií svätého Vincenta de Paul po Slovenskej a Českej republike
Tím členov vetiev vincentskej rodiny pod záštitou Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky pripravuje putovanie relikvií (telesných pozostatkov) sv. Vincenta de Paul po území Slovenskej a Českej republiky
Nitra 26. júna 2019/ Organizačný tím putovania relikvií sv. Vincenta de Paul informuje všetkých ľudí dobrej vôle, že v čase od 26. septembra do 15. decembra 2019 bude po rôznych miestach Slovenskej a Českej republiky putovať relikviár životnej veľkosti (80x60x200cm) s pozostatkami sv. Vincenta de Paul.

Cieľom tohto putovania bude oboznámiť verejnosť so životom a dielom tohto veľkého francúzskeho svätca sedemnásteho storočia, ako aj priniesť jeho orodovanie a milosti vyprosené jeho prostredníctvom k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a ktorí o ne prosia. Zúčastnení si budú môcť na rôznych miestach uctiť pozostatky sv. Vincenta, dozvedieť sa viac o živote svätých inšpirovaných jeho charizmou a vzorom, ako aj o dielach, ktoré boli založené v duchu vincentskej charizmy.

Svätý Vincent navštívi okrem väčších miest a katedrál aj farské kostoly v obciach, kde pôsobia jednotlivé vetvy vincentskej rodiny, hospice a školy, sesterské domy a kňazské semináre a iné miesta, ktoré sa dotýkajú jeho charizmy – ohlasovať radostnú zvesť Evanjelia ľuďom na okraji spoločnosti a formácia diecézneho kléru.

Na mnohých miestach bude príchod relikvií doplnený aj sprievodným programom v podobe svätej omše, nočnej vigílie, prezentácie o živote Janka Havlíka (slovenského seminaristu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorého proces blahorečenia bol na diecéznej úrovni ukončený 24. februára 2018 a bol postúpený do Ríma) i jednotlivých vetiev vincentskej rodiny.
Bližšie informácie o miestach a dátumoch príchodu relikvií ako aj o sprievodnom programe budeme poskytovať postupne s blížiacim sa dátumom začiatku putovania.

Súčasťou prípravného programu bude zoznámenie verejnosti so sv. Vincentom a jeho charizmou skrze rôzne médiá. Pripravené sú rozhovory s predstavenými a členmi jednotlivých vetiev vincentskej rodiny o Vincentovi, vincentských svätých ako aj samotných vetvách; dokumenty o charizme, ktorá je taká aktuálna a potrebná pre dnešný svet; ako aj zamyslenia v duchu tejto charizmy do každodenného života.

K dispozícii bude stránka na Facebooku: facebook.com/putovanierelikvii a Instagrame: instagram.com/putovanierelikvii, kde sa budú môcť všetci zoznámiť so sv. Vincentom a dozvedieť sa viac o putovaní relikvií.

Kontakt na mediálny tím:
03juraj@gmail.com 0948 171 391, Juraj Švec
vincentky.archiv@gmail.com 0903 245 517, sr. Marianna Bucková DKL

webmail