Sv. Vincent v srdci Nitrianskej diecézy

V rámci putovania relikvií sv. Vincenta de Paul na Slovensku, ktoré zabezpečujú organizátori z Vincentínskej rodiny, si relikviár s pozostatkami svätca môžu uctiť aj veriaci v Nitrianskej diecéze. Po Šuranoch, Topoľčanoch, Močenku, Bošanoch a Bánovciach nad Bebravou tak 9. októbra 2019 doputoval relikviár aj do srdca diecézy do Nitry. Po vystavení v Provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, v Kláštore Najsvätejšej Trojice ružových sestier, vo farskom chráme v Nitrianskych Hrnčiarovciach a v kaplnke Kňazského domova Promerite Quieti sv. Svorada, 10. októbra privítal relikviár aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák pri Kostole sv. Petra Pavla, odkiaľ bol v procesii na pleciach bohoslovcov zo Seminára sv. Gorazda za účasti širokej verejnosti prenesený do Katedrály – Baziliky sv. Emeráma. Po duchovnom programe, ktorého súčasťou boli spoločné modlitby litánií, posvätného ruženca a modlitba vešpier k sv. Vincentovi, celebroval Mons. Viliam Judák s prítomnými kňazmi pri tejto príležitosti slávnostnú sv. omšu ku cti sv. Vincenta de Paul. Ako kazateľ sa veriacim prihovoril provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jaroslav Jaššo,CM. V homílii poďakoval Nitrianskej diecéze za prijatie sv. Vincenta a priblížil osobnosť, život a dielo svätca, ako otca charitatívnych diel, ktorého charakterizoval aj vrúcny vzťah k modlitbe, k Panne Márii a Eucharistii. Ako povedal P. Jaššo: „Boha ukazoval najchudobnejším aj najbohatším, pomáhal iným, bol skromný a pokorný, nebál sa, dôveroval, videl iných, bol chudobným, skromným, zbožným, pokorným“. Vyzval prítomných, aby si od sv. Vincenta vzali príklad a urobili niečo pre chudobných. V závere sv. omše bola vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii a veriaci si mohli uctiť relikviár s ostatkami svätca až do nočných hodín. 11. októbra si mohli veriaci v Nitre uctiť relikviár ešte v Kostole Navštívenia Panny Márie a Kostole sv. Gorazda. V ďalších dňoch poputuje relikviár na území Nitrianskej diecézy ešte do Nemšovej, Opatovej nad Váhom a Trenčína. Cieľom tohto putovania je oboznámiť verejnosť so životom a dielom tohto veľkého francúzskeho svätca, čo sa organizátorom aj v Nitrianskej diecéze darí i vďaka pestrému sprievodnému duchovnému programu, ktorého sa veriaci zúčastňujú v hojnom počte.

Zdroj: Biskupstvo Nitra

webmail