Sv. Vincent de Paul v Ústave na výkon trestu v Hrnčiarovciach nad Parnou

Na začiatku putovania sa sv. Vincent zastavil v Ústave na výkon trestu - jednoducho - vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou pri Trnave.
Pred samotným putovaním navštívila odsúdených Silvia a predstavila im sv. Vincenta ako človeka, ktorý tu bol a ktorý zanechal obrovskú stopu. Páni boli naozaj pozornými a vďačnými poslucháčmi a bez preháňania môžeme povedať, že sv. Vincent si ich získal minimálne tak, ako si oni kedysi získali jeho.
Na svätej omši, ktorá sa vo väzení konala v nedeľu 29.9., si následne pre neho pripravili krátky program, ktorého súčasťou boli aj dve básne o sv. Vincentovi - ich vlastná tvorba. Ďakujeme páni, za vrúcne a úprimné prijatie, za pochopenie jeho posolstva, za vaše dary pre sv. Vincenta a za ochotu a chuť byť tými, ktorí pomáhajú.

Prvú z básní si môžete prečítať tu..

Vincent de Paul

Vincent de Paul je dnes svätý.
No celý jeho život bol
s chudobou a biedou spätý.
Sústreďoval milodary
od ľudí zámožných,
aby tlmil utrpenie
bezradných a chorých.

V mestách, kde dávno
zatratili Boha
prinavracal ľuďom vieru.
Chodil od domu k domu
a neštítil sa navštevovať
ani žalárnu dieru.
Neboli pred ním zatvorené
žiadne dvere.
Či šlo o príbytok ženy
nižších mravov
alebo tie na kráľovskom dvore.

Celoživotná služba blížnemu
bola jeho priorita.
Tak pred 400 rokmi
vznikla dnešná charita.

Preto by sme nemali zabúdať
na muža veľkého srdca,
že tu vlastne bol.
Ľudia bez domova, väznení,
či odkázaní na pomoc vedzte,
že volal sa
Vincent de Paul.

webmail