Sv. Vincent de Paul v Trnave

Sv. Vincent priputoval do Trnavy v nedeľu, 29. septembra v doobedný hodinách.

O 11:30 sa slávila v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostná svätá omša, počas ktorej Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, privítal Vincenta v Trnave. Slávnostným kazateľom bol P. Jaroslav Jaššo, CM. Počas svojej homílie spomenul Vincentové slová na sklonku života. Sťažoval sa vtedy kráľovnej, že neurobil dosť. Keď sa kráľovná čudovala, čo ešte mohol urobiť, keď založil toľké a mnohé diela a vykonal tak veľa. Vincent odpovedal: Viac. Mohol som urobiť viac...

Popoludní Vincent navštívil väzňov v nápravnom zariadení Hrnčiarovce nad Parnou. Hl. celebrantom omše bol biskupský vikár ordinariátu ozbrojených síl, Major Bartolomej Juhás, SDB, s ktorým koncelebrovali aj P. Jaroslav Jaššo, provinciál Misijnej spoločnosti a Vdp. Gabriel Zvonár, väzenský kaplán.

Po sv. omši sa relikviár vrátil do Trnavy, kde o 18:00 bola slávená sv. omša generálnym vikárom, Jánom Pavčírom. Počas kázne sa veriacim prihovoril P. Miroslav Vaľko, CM. Nadväzujúc na evanjelium dňa povzbudil veriacich k nasledovaniu sv. Vincenta vo všímaní si svojho blížneho, otvorenosti voči druhým ľuďom a milosrdnej láske, ktorá získava svet. Nemôžeme byť ľahostajní, ale musíme sa snažiť žiť v horlivosti za spásu duší.

Po sv. omši pokračovalo súkromné uctenie relikvií, ako aj moderovaný program v réžii členov Združenia Zázračnej medaily.
Dnes dopoludnia bola slávená sv. omša pre deti a mládež zo škôl. Kostol bol naplnený do posledného miesta. Vincent tak mohol svojím príkladom osloviť aj našich mladých a zapáliť ich láskou ku Kristovi v chudobných.

Do 15:30 mali veriaci možnosť uctiť si relikvie sv. Vincenta v Trnave. Potom nasledovala rozlúčka s Vincentom a jeho pozostatky poputovali do Špačiniec.

Ďakujeme za hojnú účasť na sv. omšiach i pri súkromnom uctievaní relikvií. Veríme, že týmto všetkým to nekončí, ale práve naopak, začína. Že sa ľudia naozaj zapália vincentskou charizmou a budú slúžiť Kristovi v ľuďoch na okraji spoločnosti.

Sv. Vincent de Paul, oroduj za nás!

webmail