Sv. Vincent de Paul v Šuranoch

Relikviár sv.Vincenta de Paul k nám priputoval 3.10.2019 ráno, krátko pred 9 hodinou. Po nainštalovaní a krátkom privítaní naším vdp. pánom dekanom Štefanom Vícenom, sme začali bohatý celodenný program, v ktorom sme sa snažili všetkým, ktorí si prišli uctiť relikvie sv. Vincenta, priblížiť jeho život, jeho dielo a misijnú činnosť. Najdôležitejšie momenty z Vincentovho života, jeho charizmy, ktorá už viac ako 400 rokov ovplyvňuje Cirkev i celý svet.
"Nechajte maličkých prísť ku mne..."

Relikvie Sv. Vincenta si prišli o 9:00 hod. uctiť aj študenti z blízkeho gymnázia so svojou pani riaditeľkou Alžbetou Danielovou a o 10:00 hod. sa sv. Vincent stretol s deťmi z CZŠ Žofie Bosniakovej, ktorí prišli aj so svojimi učiteľmi a pánom riaditeľom Jozefom Hlavatým. Veríme, že už od malička môže zapaľovať srdcia detí, aby pamätali na to, že sú všetky povolané k svätosti.

Počas celého dňa prichádzali veriaci z našej farnosti, ale nemálo veriacich aj z okolitých farností, aby si uctili relikvie svätca.
Po adorácii, ktorá nasledovala po skončení slávnostnej sv. omše, sme sa s vdp.pánom kaplánom Ondrejom Kovaľom rozlúčili s relikviárom a s nemalým dojatím ho odprevadili do auta, ktoré odchádzalo za potlesku a kývania prítomných veriacich, s prianím ďalšieho šťastného a požehnaného putovania do ďalších farností na Slovensku.

Sv. Vincent počas svojho života vykonával ľudové misie. Je to úžasné, že teraz keď je už v Božej sláve prišiel na Slovensko. Súčasťou relikviára totiž bola aj časť Vincentovho srdca, ktoré horelo láskou ku Kristovi trpiacemu v chudobných. Dúfame, že všetci ktorí si prišli uctiť relikvie sv. Vincenta a vyprosiť si hojné milosti pre svoj život sa tiež nechali zapáliť vzorom tohto svätca, ktorý sa z lásky k Bohu daroval všetkým ľuďom, ktorých stretol, osobitne chudobných.

Nech naša radosť rastie nielen vďaka príchodu relikvií sv. Vincenta na Slovensko a do našej farnosti, ale tiež pre rôzne milosti, ktoré nám pripraví Božia prozreteľnosť v súvislosti s ich prijatím.

webmail