Sv. Vincent de Paul v Strečne

V Strečne sme privítali relikvie sv. Vincenta vo štvrtok 17.10. 2019 o 9.hod. V sprievode na čele s p farárom Michalom Kebluškom a s p. starostom Dušanom Štadanim ich priniesli do kostola hasiči. Najskôr sme sa modlili ranné chvály. Potom si mohli uctiť relikvie prítomní veriaci. Postupne prichádzali ďalší veriaci, ako i budúci birmovanci. Počas celého dňa prebiehal pripravený program. Celý deň sme prežívali veľkú radosť z hojnej účasti ľudí, ktorí si boli uctiť sv. Vincenta. Večernú sv. omšu celebroval p. farár Michal Keblušek spolu s p. farárom Ľubomírom Gunišom, bývalým správcom tejto farnosti. Na záver sv. omše p. farár odovzdal trom vedúcim kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré od toho dňa budú putovať po rodinách aj v strečnianskej farnosti/70 rodín/. Po sv. omši sme sa rozlúčili so sv. Vincentom dojímavým sprievodom, sprevádzaný na záver veľkým potleskom k úcte sv. Vincenta.

webmail