Sv. Vincent de Paul v Prievidzi

V piaristickom kostole si od 12. 10. do 13. 10. 2019 veriaci z Prievidze i celého okolia mohli uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul. Relikvie do mesta dorazili v sobotu večer a boli tu prítomné i počas nedele. Požehnanie bolo znásobené slúžením štyroch svätých omší.

Jednu zo sv. omší celebroval i P. Jaroslav Jaššo CM – provinciál Slovenskej provincie vincentínov. V kázni vysvetlil, v čom spočíva úcta k relikviám. Najdôležitejšie pri nej nie sú samotné pozostatky svätých, ale uvedomenie si pôsobenie Boha v živote konkrétneho svätca.

P. Jaššo ďalej v kázni analyzoval liturgické čítania a vztiahol ich na život svätca. Vyzdvihol dôveru sv. Vincenta de Paul v Božiu prozreteľnosť. Tá sa neskôr stala charizmou celej rehole. Uviedol i príklad pátra, ktorý v dôvere v Božiu prozreteľnosť so spolupracovníkmi zmenil život tisícov chudobných ľudí na Madagaskare.

S láskavou naliehavosťou páter na záver veriacich vyzýval: „Neodíďme dnes len tak, ale zamyslime sa, čo konkrétne by sme mohli urobiť pre chudobných v našom okolí.“ V súlade s touto výzvou zazneli v nedeľu podvečer počas rozlúčky s relikviami i slová modlitby za chudobných v meste Prievidza, aby sv. Vincent inšpiroval veriacich ku konkrétnym prejavom lásky k nim. A to nielen k chudobným v zmysle materiálnej chudoby, ale i k chudobným akéhokoľvek druhu núdze pociťovanej v dnešnej spoločnosti (napr. k chudobným na lásku či pozornosť).

Text: Anežka Kútiková
Foto: Mária Melicherčíková

webmail