Sv. Vincent de Paul v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Dňa 9.10.2019 sme mali česť privítať relikvie sv. Vincenta de Paul v našom farskom kostole sv. Juraja v Nitrianskych Hrnčiarovciach.

Program sme začali privítaním relikvií, následne po úvodnej modlitbe sme sa pomodlili modlitbu posvätného ruženca v slovenskom aj maďarskom jazyku so zamysleniami sv. Vincenta.

O 18.30 bola slávnostná sv. omša. Po svätej omši každý veriaci mohol mať príležitosť na krátku chvíľu pristúpiť k relikviám sv. Vincenta de Paul.

Po osobnom uctení relikvií nasledovala poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Od 21.00 hod. bola celonočná adorácia. Ľudia prichádzali počas celej noci na stretnutie s Ježišom Kristom v Eucharistii za prítomnosti vzácneho hosťa a veľkého Božieho priateľa sv. Vincenta.

Duchovný program pokračoval ráno vo štvrtok o 5.20 modlitbou posvätného ruženca, po ktorej nasledovala sv. omša o 6,00 hod. Po sv. omši sme sa rozlúčili s relikviami sv. Vincenta, ktoré poputovali na ďalšie miesto.

Stretnutie so vzácnym hosťom bolo veľmi silné a dojímavé. Myslím si, že to bola skutočná duchovná obnova pre celú farnosť. Pán Boh zaplať!

Sv. Vincent oroduj za nás!

webmail