Sv. Vincent de Paul v Nitrianskom Pravne

Svätý Vincent navštívil aj našu farnosť sv. Jána Krstiteľa v Nitrianskom Pravne. Po privítaním správcom farnosti ICLic. Pavlom Michalovičom, sa veriaci z farnosti pomodlili sv. ruženec, po ňom nasledovala moderovaná adorácia, ktorú viedol správca farnosti Nedožery Mgr.Štefan Čunderlík. Odpoludnia sme mali sv. omšu ktorú celebroval správca farnosti z Tužiny Mgr. Ladislav Zajac a pri ktorej niesli obetné dary ženy oblečené v sviatočnom kroji. Svätý Vincent mal rád chudobných a neobišiel ani zariadenie opatrovateľskej služby sv. Kataríny Labouré, kde sú ženy bez domova a sociálne slabšie. Tu sa komunita klientov pod vedením Mgr. Dušana Šadláka pomodlila sv. ruženec.

Potom sv. Vincent putoval do Prievidze do kostola Najsvätejšej Trojice, kostola, ktorý spravujú pátri piaristi. Tu privítal relikvie novovymenovaný dekan Prievidze, Mgr. Libor Straka. Ďalej nasledovali vešpery a akadémia, ktorú viedol zbor sv. Matúša v Cigli. Zároveň nás celý tento čas slávnostne hudobne doprevádzali aj počas sv. omši, ktorú celebroval vincentín P. Pavol Noga, CM z Banskej Bystrice. V homílii nám poukázal na to, že i Vincent musel prejsť cestu viery a v tom nám je veľmi blízky, lebo i my sme pozvaní na púť viery, aby sme boli uzdravení a očistení. Dozvedeli sme sa, že ôsmou "sviatosťou" sú chudobní (teda tak, ako sa s Kristom môžeme stretnúť vo sviatostiach sa s ním analogicky môžeme stretnúť aj v chudobnom). A nestačí, ak sa budeme mať dobre len ja a moja rodina. Svätý Vincent chce, aby sme sa prebudili, aby sa Prievidza prebudila. Večer ukončili mladý akadémiou pod vedením Kristínky Hypiusovej z Prievidze.

V nedeľu nasledovali tri sv. omše. Prvú slúžil rektor Kostola Najsv. Trojice, P. Michal Paluch, SChP, ktorý zdôraznil myšlienku sv. Vincenta, že za prijaté dobrodenia máme ďakovať raz toľko, ako sme prosili. A druhá bola, že utekať pred situáciou do ktorej nás Boh postavil, znamená utekať pred svojím životným šťastím. Druhú sv. omšu prišiel odslúžiť provinciál vincentínov, P. Jaroslav Jaššo, CM. Sv. omše sa zúčastnili i predstavitelia mesta, primátorka JUDr. Katarína Macháčková, hovorca mesta, Mgr. Michal Ďureje, Mgr. Alois Vlčko, poslanec. Otca provinciála privítal pán Jozef Kobela. Otec Jaroslav aplikoval evanjelium o malomocných, ktorí boli očistení, na sv. Vincenta. Povedal, že keď sa Boh dotkol jeho malomocenstva, bol očistený. Charizma sv. Vincenta mnohým pomohla aby sa očistili a našli novú cestu. Vincent pri smrti nespomína na veľké diela, ktoré urobil, ale ďakuje Bohu za prozreteľnosť, ktorá ho viedla cez celý život. Vincent sa nezastavil pri láske k Bohu, s pomocou spolupracovníkov pomáhal biednym. Aj my sme pozvaní, aby sme na každom mieste boli misionármi lásky, tam kde sme. Svätú omšu hudobne doprevádzal zbor Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna. Tretiu sv. omšu celebroval provinciál P. Juraj Ďurnek, SChP. V Prievidzi máme dve zariadenia, ktoré nesú meno sv. Vincenta: Charita sv. Vincent a Zdravotnícke zariadenie sv. Vincent. Uctiť sv. Vincenta si prišli aj zamestnanci charity, počnúc riaditeľom Milanom Petrášom, ale aj lekári Mudr. Palaj, MUDr. Kukla, ale i mnohí veriaci z okolitých i zo vzdialenejších farností.

Odpoludnia sme mali moderovanú adoráciu, ktorú si pripravili mladé rodiny so svojimi deťmi z Kanianky, po nej nasledovala spievaná korunka k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedla pani Bačová z Handlovej. Na záver rozlúčenie s relikviami ukončil správca farnosti Handlová, Mgr. Peter Repa. Záverečné požehnanie na cestu do Vrícka nám dal otec provinciál piaristov P. Juraj Ďurnek, SChP.

webmail