Sv. Vincent de Paul v Leviciach

Vo večerných hodinách 20,30 zavítal k nám náš otec, sv. Vincent. Bola to vytúžená chvíľa na ktorú sme sa tešili a pripravovali deviatnikom, filmom a deň pred tým adoráciou. Naši kňazi si pokladali za česť odniesť relikvie spolu s dvoma mladými mužmi. Sestričky pripravili zlato-bielu látku, vyzdobili svojho otca v bočnej kaplnke a v tichosti privítali s ostatnými veriacimi...

Ráno náš pán kaplán Lukáš začal sv. omšu slávnostným uvítaním relikvií sv. Vincenta a potom sme sa všetci presunuli do kostola. Okolo 8,30h začali prichádzať do kostola žiaci Katolíckej Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, mali vyhradený čas na program do dvanástej hodiny. Vystriedali sa všetky triedy. Základná, škola si pripravila divadielko o živote sv. Vincenta, ktoré sami zahrali a tak sprítomnili patróna školy ostatným. Potom nasledovala sv. omša, ktorej predsedal duchovný správca školy - náš pán kaplán Lukáš Liška. Žiaci mali možnosť očistiť si duše vo sv. zmierenia počas celého dopoludňajšieho programu. Gymnazisti sa presunuli do Pastoračného centra kde súťažili v kvíze, ktorý pripravili mladí z farnosti.

Po agapé sa presunuli do kostola na prednášku pátra Pavla Nogu, CM – sv. Vincent a súčastnosť. Do kostola zavítali aj najmenší škôlkári s výtvarnými darčekmi, ktoré sami vytvorili. Bolo to milé sledovať, ako sa im venoval a prihováral ich rečou o sv. Vincentovi náš pán farár Martin Felix. Po odchode žiakov bol kostol k dispozícii na súkromné uctenie relikvii svätca. Prichádzalo veľmi veľa ľudí z blízka i z ďaleka, nielen veriaci, ale aj kňazi. Bolo milé sledovať aj rodiny s deťmi. O 14,00 bolo možné započúvať sa do myšlienok sv. Vincenta, ktoré podfarbené hudbou prečítala pani lektorka Alica.

O 17,00 sa premietal krátky životopisný film o svätcovi.

Opäť bol priestor na súkromné uctievanie. Pred sv. omšou spovedalo 5 kňazov a zároveň sa modlil sv. ruženec zastúpený rôznym vekovým zložením. O 19,00 začala slávnostná sv. omša. Kostol bol zaplnený do posledného miesta, niektorí aj stáli. Hlavným celebrantom bol páter Miroslav Vaľko, CM pôsobiaci v Banskej Bystrici. Priblížil sv. Vincenta s pohľadom na dobu v ktorej žijeme. Koncelebrovalo

5 kňazov a 2 spovedali. Spevom doprevádzali sv. omšu naši mladí farníci. Po skončení sv. omše sme si ešte uctili relikvie sv. Vincenta, slávnostne sa rozlúčili a za spevu zvonov odprevadili kňazi s veriacimi sv. Vincenta na ďalšie putovanie do Močenka.
Nech je za všetko zvelebený Boh! (ako by povedal sv. Vincent)

webmail