Sv. Vincent de Paul v Bánovciach nad Bebravou

Relikviár sv. Vincenta de Paul je dnes pre farnosť Bánovce nad Bebravou ďalšou príležitosťou chváliť Božie pôsobenie v ľuďoch, ktorí žili v úplnej odovzdanosti Bohu. V priebehu nedele sa pred relikviárom mohli ľudia z Bánoviec a okolia dotknúť posolstva života ,,velikána kresťanskej lásky“, ako je často nazývaný sv. Vincent de Paul, a vyprosiť pre farnosť potrebné milosti.
Skvelou príležitosťou k tomu boli aj sväté omše, predovšetkým tá o 8:30, ktorú celebroval kňaz z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, P. Jaroslav Jaššo, CM i akadémia venovaná sv. Vincentovi ukončená eucharistickou pobožnosťou. V priebehu týždňa a dnešného dňa vhadzovali veriaci do pripraveného košíka lístky so svojimi úmyslami.

webmail