Rožňava

Svätého Vincenta v Rožňave privítali deti, ktoré mali vyrobené krásne vlajky a modlitbou ruženca a spevom vytvorili veľmi dobrú atmosféru k liturgii slova. Zamyslenia sv. Vincenta, Korunka, ruženec matiek za celú diecézu, slávnostná svätá omša s otcom biskupom, provinciálom Jaroslavom Jaššom, CM a ďalšími kňazmi rožňavskej diecézy. Program ďalej spestrila celonočná adorácia za diecézu. S relikviami sv. Vincenta sme sa rozlúčili svätou omšou v maďarskom jazyku. Po svätej omši sme sa s ním rozlúčili záverečnou modlitbou a piesňou.

webmail