Prešov – Nižná Šebastová

V sobotu 30.11.2019 o 12.00 hod. sme v našej farnosti privítali relikvie sv. Vincenta de Paul. Na ich príchod sme sa duchovne pripravovali aj modlitbou deviatnika k sv. Vincentovi. Bolo pre nás cťou a veľkým požehnaním, že tieto relikvie boli aspoň na chvíľu v našej farnosti, ktorá sa od roku 2013, kedy v našej farnosti boli ľudové misie, stala súčasťou vincentskej rodiny. Po príchode relikvií nasledovala Bohoslužba slova, po ktorej si ľudia mohli osobne uctiť relikvie, prosiť o orodovanie sv. Vincenta a odovzdať mu svoje modlitby. Po poobednej modlitbe sv. ruženca, ktorý viedla vincentínska rodina našej farnosti, nasledovala svätá omša, ktorú celebroval páter Ondrej Skočík, CM spolu s ďalšími kňazmi. Pred svätou omšou sme si mohli vypočuť životopis sv. Vincenta, čím sa nám opäť pripomenuli dôležité momenty jeho života. Veríme, že prítomnosť relikvií sv. Vincenta v našej farnosti bola povzbudením a posilnením viery všetkých, ktorí si prišli uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul.

webmail