Kúty

Aj v Kútoch privítali sv. Vincenta s otvoreným srdcom. Bolo prítomných mnoho ľudí, spomedzi toho veľa detí. Jeden z účastníkov nám napísal:
"Vincentova návšteva bola veľkou cťou pre farnosť a tiež veľkým požehnaním. Jeho osobná prítomnosť a príklad jeho života približoval Božiu lásku k nám."
Ďakujeme!

webmail