Košice

Nepochybne aj vďaka veľkému zápalu miestneho kňaza Romana Haška a horlivému šíreniu informácií o putovaní relikvií sv. Vincenta a ich príchode do Košíc, prišiel k sv. Vincentovi doslova zástup ľudí. Veľké množstvo veriacich prichádzalo počas každého a celého dňa.
Sv. omšu hudobne doprevádzal zbor bohoslovcov Schola Cantorum Cassoviensis, vďaka čomu mohli veriaci prežiť osobitný duchovný zážitok.
Za vrelé a srdečné prijatie Vincenta, ako aj za šírenie tejto udalosti a zorganizovanie programu zo strany o. Haška ďakujeme!
Sv. Vincent de Paul, oroduj za nás!

webmail