Hronský Beňadik

Sv. Vincent v Hronskom Beňadiku
„Milosrdná láska získava svet“ – v duchu tohto hesla sa chceme poďakovať za možnosť zapojenia našej, síce malej farnosti, ale s veľkou a bohatou históriou do putovania relikvií sv. Vincenta de Paul. Milosrdní a plní lásky chceme aj my nasledovať výzvu sv. Vincenta de Paul: získavať svet. Sme naplnení milosťou aj z nedávnych misií, ktoré ste v našej farnosti viedli a teraz, sme opäť plní radosti, že naša bazilika sa na pár hodín stala „prístreším“ tomuto veľkému svätcovi. Veríme, že jeho prítomnosť v podobe relikvií a získanie nových vedomostí o jeho živote nás viac priblíži k Bohu a jeho príkladný život nás povzbudí v konaní milosrdenstva voči všetkým okolo nás, najmä slabým a chorým.Bol to pre nás hlboký duchovný zážitok, ktorým zostávame posilnení do ďalších rokov. S pokorou a láskou Vás odovzdávame do našich modlitieb a vyprosujeme na orodovanie sv. Vincenta hojnosť Božích milostí.
ĎAKUJEME!
Vďační veriaci z farnosti Hronský Beňadik

webmail